Μάθετε περισσότερα για την Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας

Παρακάτω θα ανακαλύψετε περισσότερες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας του BECBA!Η Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας του BECBA είναι μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των 50 προϊόντων βιολογικής προέλευσης που παραδίδονται κατά τη διάρκεια των τοπικών δραστηριοτήτων και της αξιοποίησης των ευκαιριών για νέους από αγροτικές περιοχές να εισέλθουν στην πράσινη αγορά. Ταυτόχρονα, η Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό.

Υπηρεσίες

  1. Πρόσβαση στην κοινότητα των βιο-επιχειρηματιών
  2. Υποστήριξη και συμβουλές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων κυκλικής διαχείρισης βιοαποβλήτων
  3. Υποστήριξη για τον εντοπισμό των βιοαποβλήτων και τις διαδικασίες συλλογής για τη βιοπαραγωγή τους
  4. Νομική και Λογιστική υποστήριξη
  5. Υποστήριξη για τον καθορισμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ και τον προσδιορισμό των καναλιών πώλησης των προϊόντων
  6. Υποστήριξη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, στη φάση ίδρυσης

Όροι και προϋποθέσεις

Το έγγραφο θα είναι σύντομα διαθέσιμο!

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο!

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (δικτυακός τόπος) αντανακλά τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός έργου: 101093619

Created with