Είστε οργανισμός που ασχολείται με την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων, την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα;

Ελάτε μαζί μας και συνεισφέρετε σε δραστηριότητες του έργου, όπως η συμμετοχή στην/στις Εθνική/ες ή/και Διεθνή/ές Συμμαχία/ες του MOVE-UP (για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας), η συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης από συνεργάτες και οι εκδηλώσεις διάδοσης.

Εγγραφείτε δωρεάν, πατώντας το κουμπί Enroll.

This module aims to equip beneficiaries with two main abilities. Understanding the tourism market trends and, within them, identifying professional profiles needed for SMEs development. Assessing the need for professionals of tourism SMEs by recognizing their strategies, identifying the gaps, recognizing the reference competences and tasks, identifying the proper professional profile so as to activate a recruitment action.
At the end of the course, a certificate of attendance will be issued after completing the evaluation questionnaire.
Write your awesome label here.

Κατεβάστε πατώντας στο κουμπί την Στρατηγική Εξωστρέφειας του έργου!

Τι σας προσφέρει στην πράξη αυτό το έργο;

 • Μια συλλογή καλών πρακτικών για την προσέγγιση και τη συμμετοχή των γυναικών που επιθυμούν να επανενταχθούν στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
 • Μια καλή εικόνα για τις μεθόδους αξιολόγησης και επικύρωσης προηγούμενης γνώσης που σχετίζονται με την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα και μια νέα προσαρμοσμένη μέθοδο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη δική σας δραστηριότητα.
 • Επισκόπηση των μεθοδολογιών για εξατομικευμένη εκμάθηση και ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής και μαθησιακής ικανότητας.
 • Συμμετέχετε στις δραστηριότητες υλοποίησης του έργου και προσφέρετέ τες σε εκπαιδευόμενους της υπηρεσίας σας.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε εθνικές δραστηριότητες εκπαίδευσης από συναδέλφους.
 • Δωρεάν συμμετοχή στις εθνικές ή διεθνείς συμμαχίες MOVE-UP, με δραστηριότητες αξιολόγησης από συναδέλφους και διαδικτυακά σεμινάρια, και ως ομιλητής.
Empty space, drag to resize

Οφέλη για εσάς

 • Νέες γνώσεις σχετικά με το πώς να συνεργαστείτε καλύτερα με το κοινό σας και πώς να το υποστηρίξετε στην συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην (επαν) ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Προβολή για τον οργανισμό και το δίκτυό σας.
 • Υιοθέτηση μιας πιο ισότιμης προσέγγισης των δύο φύλων στις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες, αντιπαραβάλλοντας έτσι ενεργά τα στερεότυπα και τις διακρίσεις των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.
 • Διασφάλιση ότι οι καλές πρακτικές και η εμπειρία σας θα αξιοποιηθούν από άλλους και ευρύτερα, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εξασφάλιση μεγαλύτερης βιωσιμότητας για τα δικά σας έργα και δραστηριότητες.
 • Συμβολή σε νέες γνώσεις για την υποστήριξη της αναθεώρησης της πολιτικής και του κύκλου ανατροφοδότησης της πολιτικής από περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή προοπτική.
Empty space, drag to resize

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.  
Αριθμός έργου: 101087412, ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

This course has been developed under the Scientific Coordination of Ms. Laila Bauleo, Tourism expert due to her long lasting experience and studies on tourism as included in the publications:
 • “Public policy and models for integrated territorial tourism development: the Italian case of the region of Umbria”, REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO, n° 11, 1er semester 2011, pp. 65-74, in cooperation with Paola de Salvo, ISSN: 1885-2564
 • “Anticipation of professional needs in tourism sector”, Isfol, I Libri del Fondo Sociale Europeo, 2009, cap. 2, ISSN: 1590-0002
Created with