Είστε γυναίκα με εμπειρία μητρότητας που αναζητά εργασία;

Ελάτε μαζί μας στην πορεία αναβάθμισης δεξιοτήτων στη χώρα σας και συμβάλλετε στην ανάλυση των αναγκών και στο σχεδιασμό και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων κατάρτισης για ΕΣΑΣ.

Εγγραφείτε δωρεάν, πατώντας το κουμπί Enroll.

This module aims to equip beneficiaries with two main abilities. Understanding the tourism market trends and, within them, identifying professional profiles needed for SMEs development. Assessing the need for professionals of tourism SMEs by recognizing their strategies, identifying the gaps, recognizing the reference competences and tasks, identifying the proper professional profile so as to activate a recruitment action.
At the end of the course, a certificate of attendance will be issued after completing the evaluation questionnaire.
Write your awesome label here.

Τι σας προσφέρει στην πράξη αυτό το έργο;

  • Την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια συνεργατική διαδικασία για να αξιοποιήσετε συγκεκριμένα τις ικανότητες και δεξιότητες που αποκτήσατε χάρη στην εμπειρία σας ως μητέρα.
  • Την δυνατότητα μεταγενέστερης ένταξης σε δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, περισσότερο προσανατολισμένων σε αυτά που απαιτούνται σήμερα στην αγορά εργασίας, όπως ψηφιακές, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Την ευκαιρία να συμμετέχετε σε ομαδικές δραστηριότητες για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να λάβετε ή να δώσετε υποστήριξη, με άλλους εκπαιδευόμενους (τους συμμαθητές σας για την επιμόρφωσή σας) για να προχωρήσετε στη μάθησή σας και να επιστρέψετε στην εργασία σας.
  • Ισχυρές μαθησιακές εμπειρίες για την υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την (επαν)ένταξη των γυναικών στην κατάρτιση και την αγορά εργασίας.
Empty space, drag to resize

Οφέλη για εσάς

  • Αξιοποίηση της εμπειρίας σας ως μητέρα για την (επαν)ένταξη στην κατάρτιση και την αγορά εργασίας.
  • Απόκτηση νέων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που είναι πολύ σημαντικές στη σημερινή κοινωνία και στην αγορά εργασίας, όπως ψηφιακές, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες, τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε περισσότερο ή/και να ξανασυμμετάσχετε.
  • Εξασφαλίστε τακτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πορείας σας.
Empty space, drag to resize

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.  
Αριθμός έργου: 101087412, ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

This course has been developed under the Scientific Coordination of Ms. Laila Bauleo, Tourism expert due to her long lasting experience and studies on tourism as included in the publications:
  • “Public policy and models for integrated territorial tourism development: the Italian case of the region of Umbria”, REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO, n° 11, 1er semester 2011, pp. 65-74, in cooperation with Paola de Salvo, ISSN: 1885-2564
  • “Anticipation of professional needs in tourism sector”, Isfol, I Libri del Fondo Sociale Europeo, 2009, cap. 2, ISSN: 1590-0002
Created with