Prezentarea cursului

Abilități antreprenoriale în sectorul PUBLIC: o abordare digitală/EntrePubl

Dezvoltați-vă și îmbunătățiți-vă competențele cotidiene!
Write your awesome label here.

Proiectul EntrePubl

EntrePubl își propune să dezvolte căi de formare care să le permită funcționarilor publici să își privească diferit rolul pe care îl joacă și să abordeze provocările cu o mentalitate antreprenorială. Acest lucru îi va ajuta să colaboreze mai eficient și va îmbunătăți eficiența. Proiectul se concentrează de asemenea și pe implementarea soluțiilor digitale în cadrul instituțiilor publice. Pentru a realiza acest lucru, formatorii VET se vor angaja să conceapă un pachet educațional care să răspundă nevoilor angajaților din sectorul public și să îi ajute să dezvolte competențe digitale pnetru învățare antreprenorială. Educatorii VET și formatorii din instituții publice vor oferi instruirea.
Empty space, drag to resize

Rezultatele proiectului

  • Metodologia și curriculum EntrePubl
  • Calea de învățare mixtă EntrePubl: 8 module atractive pentru dobândirea de competențe antreprenoriale și digitale
  • Comunitatea virtuală de practică EntrePubl
  • Documentul de politică EntrePubl privind perfecționarea forței de muncă din sectorul public
  • Sistemul de certificare pentru formatorii VET care finalizează formarea EntrePubl
Empty space, drag to resize

Parteneri de proiect

Empty space, drag to resize

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project number: 2022-1-BE02-KA220-VET000089555

Despre EntrePubl
Proiectul EntrePubl oferă soluții de formare pentru a insufla abilități digitale și o mentalitate antreprenorială angajaților din sectorul public la nivel local/regional.

Proiectul se bazează pe experiența și abilitățile unui consorțiu de opt parteneri din șase țări UE (Belgia, Grecia, Italia, Cipru, România și Slovacia).

Site-ul web al proiectuluihttps://www.entrepubl.eu/

Created with